Oma tegevuses lähtume „Insenerikutse eetika ja käitumiskoodeksist“ ning arvestame standardite ISO 9001 ja ISO 14001 ja OHSAS 18001 põhimõtetega.