Järelevalveinseneride koolitus
 
Omanikujärelevalveinseneride algkoolitus
Omanikujärelevalveinseneride täiendkoolitus
Stabiliseeritud katendikihtide ehitamine
Vanade asfaltkatete kasutamine stabiliseerimisel
 
 

Üheks levinumaks vana asfaltkatte taaskasutamise tehnoloogiaks on stabiliseerimisprotsess. Vana asfaltbetoonkate purustatakse külmfreesimise teel ning sõltuvalt tehnoloogiast kas veetakse laoplatsi (kui on vaja aluskihte välja vahetada või parendada) või laotatakse ühtlase kihina teele. Purustatud vanast asfaltkattest võetakse proovid ning määratakse peamiste omadustena terakoostis ning bituumeni sisaldus. Nendele proovidele tuginedes valitakse välja juurdelisatav mineraalmaterjal (nt killustik) ning selle kogus 1 m2 kohta. Stabiliseeritud kihi materjali kohta koostatakse retsept, mis on kihi ehitamise aluseks. Sideaine lisamise poolest eristatakse kolme enamlevinud stabiliseerimismeetodit:

Bituumenstabiliseerimine – sideainena lisatakse bituumenit

Tsementstabiliseerimine – sideainena lisatakse tsementi

Kompleksstabiliseerimine- sideainena lisatakse nii bituumenit kui ka tsementi

Eestis on kasutusel kõige enam kompleksstabiliseerimine.

Kui retsept on Tellija poolt kinnitatud, alustatakse materjalide väljavedu ehitatavale lõigule. Kui materjal on eelnevalt veetud laoplatsi, veetakse teele kõigepealt mineraalmaterjal (killustik) ja sellele laotatakse ühtlase kihina purustatud vana asfalt (freesipuru). Sideained lisatakse segamise käigus. Segamiseks kasutatakse spetsiaalset masinat, nt Wirtgen 2500 S või analoogi. Materjal segatakse vastavalt vajadusele läbi kas üks või mitu korda. Mitmekordsel segamisel lisatakse sideained esimesel segamisel.

Pärast materjali segamist kiht planeeritakse (antakse põik- ja pikikalded) ning tihendatakse. Stabiliseeritud kiht formeerub min 7 päeva. Pärast formeerumist (kui kihi niiskus on alla 2,5%) võib asfaltkatte paigaldada otse stabiliseeritud kihi peale, kasutades bituumeniga kruntimist.