Ehituse, teedeehituse, raudteeehituse ja rajatiseprojektide nõustamine, sh:
 
Hangete korraldamine
Projektide ekspertiis
Strateegiate väljatöötamine
Meediakanalite valik
Reklaammaterjalide tootmine
 
 
Ehituse, teedeehituse, raudteeehituse ja rajatiseprojektide juhtimine, sh:
Kavandamine
Projekteerimine
Ehitamine
Kasutuselevõtmine
 
 

Ehituse, teehoiutööde, raudteeehituse ja rajatiste ehituse omanikujärelevalve

FIDIC lepingutingimustele vastavad Inseneriteenused.