Olemasoleva situatsiooni jäädvustamine enne ehitustööde algust

Erinevate situatsioonide jäädvustamine ehitusprotsessi käigus

Teostatud tööde jäädvustamine peale ehitustööde lõppu