Ehitiste, teede, raudtee ja  rajatiste projekteerimine
Tellija projektidele ekspertiisi teostamine
Liiklusloenduste teostamine, liiklusemudelite ja  liiklusohutuse auditite koostamine
BIM (Building Information Modelling)-tehnoloogial põhinev projekteerimine
Betoonteede projekteerimine ja ehitusaegne nõustamine