BIM – (Building Information Modeling) tehnoloogia on ehitise või rajatise infomudeli  loomise protsess. Sellel tehnoloogial põhinev mudel (projekt) on aluseks nii hoone/rajatise kavandamisel, ehitamisel kui ka edasisel haldamisel. BIM-tehnoloogial põhineval mudelil on 3D mudelile lisaks kasutusel veel neljas (aeg) ja viies (raha) ning vajadusel ka kuues (haldusinfo) dimensioon.  Infomudeli loomise protsessi käigus luuakse virtuaalne 3D mudel, tänu millele saab projekti Tellija juba varakult ettekujutuse hoonest/rajatisest, selle ehitamisele kuluvast ajast, maksumusest ning hilisematest halduskuludest. See annab Tellijale võimaluse juba projekteerimise käigus viia sisse vajalikke muudatusi või leida alternatiivseid lahendusi. Ehitajale annab BIM-tehnoloogia võimaluse ehitada väga detailse projekti järgi, kus kõik sõlmed ja konstruktsioonid on eraldi ja lihtsalt vaadeldavad ning kalkuleeritavad.

BIM-tehnoloogia kasutamise aluseks on suuremahuline ja täpne 3D lähteinfo. Sellise info hankimine seni kasutusel olnud traditsioonilisel 3D mõõdistamisel on aeganõudev ning kulukas protsess. Siin tulevadki appi tänapäevased laserskännerid, mis on võimelised mõõdistamiseks välja saatma kuni miljon impulssi sekundis ning mõõdistama väga lühikese aja jooksul kogu mõõdistamiseks valitud ala (näit olemasolev teelõik). Tulemuseks on väga paljudest koordinaatidega punktidest koosnev punktipilv, mis annab põhjaliku informatsiooni mõõdistatavast alast. Mitmete mõõtmisjaamade punktipilvede ühendamisel on tulemuseks kogu objekti punktipilve mudel, mis ongi aluseks BIM-tehnoloogial valmiva ehitise või rajatise infomudeli koostamisel.